Gandharva Swamy

Mantram

Rajal Kausumbachelakalithakachabara:
Kundalalamkruthasya:
Sreemanuthhapthakarthhaswararuchiraruchi
Hemavasovasana:
Kasthurigandhasaradravasubhagathanu:
Bhakthavathsalyashalee
Gandharvashchindhitharthanghadayathunitharam
Punyapurairalabhyan

Related Post

AyyappanAyyappan

Mantram Bhuthanadasadanandha Sarvabhuthadayaparaa Raksharakshamahabaho Shasthrethubyam Namo Namaha: ത്രി ഗുണിതമണി ;പദ്മവജ്ര മാണിക്യദണ്ഡം സിതസുമശരപാശ ഇക്ഷുകോദണ്ടകാണ്ഡം മധുഘ്രുത മധുപാത്രംബിഭ്രുതംഹസ്തപദ്മേ ഹരിഹരസുത മീടചക്രമന്ത്രാത്മമൂര്തീം 5