Vellam Bhagavathy

Mantram
Varagushoupashamapeethimudram
Karairvahandheem Kamalasanasadham
Balarkkakodiprathimam Thrinethram
Bhajehamacham Bhuvaneshwareemtham

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post

Gandharva SwamyGandharva Swamy

Mantram Rajal Kausumbachelakalithakachabara: Kundalalamkruthasya: Sreemanuthhapthakarthhaswararuchiraruchi Hemavasovasana: Kasthurigandhasaradravasubhagathanu: Bhakthavathsalyashalee Gandharvashchindhitharthanghadayathunitharam Punyapurairalabhyan

AyyappanAyyappan

Mantram Bhuthanadasadanandha Sarvabhuthadayaparaa Raksharakshamahabaho Shasthrethubyam Namo Namaha: ത്രി ഗുണിതമണി ;പദ്മവജ്ര മാണിക്യദണ്ഡം സിതസുമശരപാശ ഇക്ഷുകോദണ്ടകാണ്ഡം മധുഘ്രുത മധുപാത്രംബിഭ്രുതംഹസ്തപദ്മേ ഹരിഹരസുത മീടചക്രമന്ത്രാത്മമൂര്തീം