Category: Mantras

AyyappanAyyappan

Mantram Bhuthanadasadanandha Sarvabhuthadayaparaa Raksharakshamahabaho Shasthrethubyam Namo Namaha: ത്രി ഗുണിതമണി ;പദ്മവജ്ര മാണിക്യദണ്ഡം സിതസുമശരപാശ ഇക്ഷുകോദണ്ടകാണ്ഡം മധുഘ്രുത മധുപാത്രംബിഭ്രുതംഹസ്തപദ്മേ ഹരിഹരസുത മീടചക്രമന്ത്രാത്മമൂര്തീം