Bhagawata Saptaham 2014

Bhagawata Saptaham at Maniyassery

Bhagawata Saptaham at Maniyassery

© 2014 Maniyassery Vaishnava Gandharva Swamy Temple Maravanthuruthu, Vaikom, Kerala, India - Maniyassery.org